ارتباط با آزمایشگاه

آدرس ما

  • همدان
    خیابان بوعلی(سیزده خانه)
    بالاتر از برج آریان ابتدای کوچه لعلی مجتمع نوین

 
تلفن
08138255525
تلگرام
09372091743