نمونه گیری در منزل

  • نمونه گیری در منزل جهت افراد ناتوان، بیمار و سالمندان محترم
   
  • مراجعه حضوری همراه بیمار :
   
  • (روش اول) ابتدا روز قبل از انجام آزمایش همراه بیمار ضمن در دست داشتن نسخه پزشک به آزمایشگاه مراجعه می کند و پرسنل پذیرش مطابق درخواست پزشک٬ پذیرش را انجام داده و توضیحات لازم در ارتباط با شرایط آزمایش به همراه بیمار منتقل می گردد و تلفن ثابت و آدرس بیمار ثبت می گردد و هزینه آزمایش نقدا دریافت می گردد و ساعت حضور فرد نمونه بردار در منزل مشخص می گردد.
   
  • الکترونیکی : (روش دوم) تمام مراحل پذیرش، خونگیری و جوابدهی بدون مراجعه به آزمایشگاه و در محل کار و یا منزل انجام می گیرد. لازم است تا تصویر نسخه پزشک و یا درخواست آزمایش و زمان مراجعه پرسنل به محل را از طریق تلگرام به شماره... ارسال نمایید تا برای هر نوع تست درخواستی پذیرش صورت گیرد و توضیحات لازم در ارتباط با شرایط آزمایش از سوی آزمایشگاه به بیمار داده شود. هزینه آزمایشات نیز بصورت تلگرام اطلاع داده می شود. نمونه گیری در محل انجام گرفته و هزینه آزمایشات بوسیله دستگاه کارت خوان سیار (POS) و یا نقدی توسط نمونه بردار دریافت می شود.